Informacja Dotycząca Plików Cookies.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Wyrażam zgodę

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego

 

środowisko
środowisko
środowisko
środowisko

Regulamin


Postanowienia ogólne

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego jako Administratora danych szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.gis.lubelskie.pl. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony internetowej Urzędu. Gromadzone w dziennikach logi wykorzystujemy wyłącznie do celów administrowania stroną internetową. Informujemy, że żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Użytkownik może zarejestrować konto w Systemie RIIP WL w celu złożenia w postaci elektronicznej wniosku o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z §7 Regulaminu RIIPWL oraz z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Jakie informacje i dane osobowe gromadzimy

Podobnie jak większość stron internetowych przechowujemy zapytania HTTP, które są kierowane do naszych serwerów. Gromadzone dane rozpoznajemy poprzez adresy URL, jednakże nie zestawiamy ich z informacjami umożliwiającymi nam zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej, która przegląda naszą stronę internetową.

 

Na naszych serwerach znajdują się informacje o:

publicznym adresie IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

nazwie stacji roboczej użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

nazwie użytkownika podawanej w procesie autoryzacji,

czasie nadejścia zapytania,

pierwszym wierszu żądania HTTP,

kodzie odpowiedzi HTTP,

liczbie wysłanych przez serwer bajtów,

informacje o przeglądarce użytkownika,

informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości naszej strony internetowej, analizujemy pliki z logami w celu określenia, czy struktura strony nie zawiera błędów, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane itp. Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) by ułatwić korzystanie z naszego portalu.

Ochrona danych osobowych

W przypadku rejestracji konta w Systemie RIIP WL w celu złożenia w postaci elektronicznej wniosku o udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędne jest podanie danych osobowych: login, hasło, email, imię, nazwisko, numer telefonu, pesel, adres zamieszkania. Podanie tych danych niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
– art. 40a, 40g ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
– § 1 pkt 2, 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji;
– § 10 i § 20 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przeczytają Państwo w klauzuli informacyjnej „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”.

 

Kto i jak długo ma dostęp do zebranych informacji

Informacje wskazane powyżej są wykorzystywane w sposób ciągły, bezterminowo jako informacje usprawniające zarządzanie stroną internetową np. poprzez wygenerowanie statystyk (bez cech umożliwiających identyfikację osoby fizycznej) określających jak użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości. Do danych w zebranych logach dostęp mają wyłącznie osoby administrujące serwerami i siecią naszego Urzędu.
Dane osobowe które nam podajesz podczas rejestracji konta będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Twoje uprawnienia

Przysługują Tobie następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.

 

Jak się z nami kontaktować

W sprawie funkcjonowania strony możesz się z nami skontaktować listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub na adres e-mail: geodezja@lubelskie.pl
A we wszystkich sprawach dotyczących twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl):

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną stronę internetową do stacji roboczej użytkownika (Państwa komputera, smartfona, tabletu, laptopa itp.). Parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wykorzystuje się je do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Państwa oraz zoptymalizowania korzystanie ze strony internetowej.

Na stronie www.gis.lubelskie.pl nie korzystamy z plików cookies, które umożliwiłyby nam pozyskanie jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony internetowej, ani śledzenie ich geolokalizacji.

Pliki cookies tymczasowe – pliki tymczasowo znajdujące się w pamieci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zamknięcia przeglądarki

Pliki cookies stałe – pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki

Pliki cookies zewnętrzne – zbierane są ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) by ułatwić korzystanie z naszego portalu.

 

Inne strony internetowe

Możliwe, że na stronie www.gis.lubelskie.pl spotkają się Państwo z przekierowaniem do innych stron internetowych, jednakże nie mamy wpływu na stosowanie zasad prywatności przez inne strony internetowe dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na danych stronach internetowych.

Zmiana ustawień cookies

W większości przeglądarek internetowych mogą Państwo: kasować pliki typu cookies ze swojej stacji roboczej, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Proszę zwrócić uwagę na to, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej przedstawiamy ścieżkę ustawień najpopularniejszych przeglądarek do zmiany ustawień plików cookies:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Czcionka +/-
Kontrast