Informacja Dotycząca Plików Cookies.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Wyrażam zgodę

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego

 

środowisko
środowisko
środowisko
środowisko

O Projekcie


Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne. W wyniku zrealizowania tego projektu w województwie lubelskim powstała nowoczesna, powszechnie dostępna infrastruktura informacji przestrzennej.

Projekt w 85% współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego a w pozostałych 15% z Budżetu Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 14 965 560,44 zł (wydatki kwalifikowalne), z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiło 12 720 726,37 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się 5 stycznia 2010 r. i zakończyła się 31 grudnia 2015 r. Beneficjentem projektu było Województwo Lubelskie, natomiast Uchwałą z dnia 31 maja 2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego realizację projektu powierzył Biuru Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Budowa Infrastruktury Informacji Przestrzennej w województwie lubelskim była wypełnieniem ustawowego obowiązku tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, nałożonego ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, która jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2007/2/WE z dnia 15 maja 2007 roku zwanej dyrektywą INSPIRE. Przedmiotowa dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zbudowania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej na swoim terytorium zgodnie z odpowiednimi, wspólnotowymi przepisami wykonawczymi z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i cywilizacyjnych.

 

Realizacja Projektu odbyła się w 4 następujących etapach:

1. Modernizacja i Informatyzacja Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

2. Wdrożenie pilotażowe,

3. Pełne wdrożenie systemu RIIPWL,

4. Promocja projektu, Audyt.

 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

1. ETAP I Opracowanie Koncepcji RIIPWL oraz Studium Wykonalności,

2. ETAP I Aktualizacja Studium Wykonalności (2011),

3. ETAP I Modernizacja Infrastruktury Technicznej BG (Biura Geodezji Województwa Lubelskiego),

4. Promocja,

5. Dokumentacja POT,

6. Zarządzanie projektem,

7. Sprzęt komputerowy,

8. Oprogramowanie,

9. Szkolenia,

10. Opracowanie BPA,

11. Wdrożenie,

12. Audyt

Prezentacje z konferencji : „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej – krok w stronę społeczeństwa informacyjnego” w dniach 16-17.06 2016 r.

Od RIIP do Smart Regionu – Paweł Prokop

Projekt „Budowa RIIP” – Radosław Wnuk

RIIPWL w pigułce – etapy i produkty projektu – Jadwiga Miśkiewicz i Aleksandra Targosz

Narzędzie ESRI w projekcie RIIPWL – Karolina Karpisz

Moduł Zarządzania WODGIK – Katarzyna Mańko

Moduł obsługi prac i zadań urządzeniowo-rolnych – Bartosz Czech

MOZUR – Moduł obsługi zadań urządzeniowo–rolnych  – Agnieszka Kozicka

Moduły tematyczne RIIPWL – Piotr Strojny i Mateusz Piskorski

Portal Mapowy RIIPWL – Paweł Postek

Aspekty prawne przekazania oprogramowania oraz dokumentacji wytworzonej w ramach projektu „Budowa RIIP” innym jednostkom samorządu terytorialnego – Rafał Poździk

Aspekty wdrożenia wybranych modułów w innych województwach – Jadwiga Miśkiewicz 

Prezentacje z konferencji : „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej ” z dnia 12.08.2015 r.

Architektura technologiczna RIIP – Anna Pierzchała

Architektura użytkowa RIIP – Maciej Żuber

Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce – Jacek Jarząbek

RIIP w aspekcie porządkowania struktury agrarnej – Bartosz Czech

Struktura bazy danych ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – Zenon Parzyński

Czcionka +/-
Kontrast