Informacja Dotycząca Plików Cookies.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Wyrażam zgodę

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego

 

środowisko
środowisko
środowisko
środowisko

Dane osobowe


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”
informuję, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, (więcej informacji na stronie lubelskie.pl).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z:
  – art. 40a, 40g ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  – § 1 pkt 2, 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji;
  – § 10 i § 20 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wnioskui udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia
  i serwisu dla Urzędu.
 3. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności art. 5a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne
  i kartograficzne.
 4. Przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem art. 5a ust. 1 i art. 5b Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach. Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Czcionka +/-
Kontrast