Portal Obsługi Wniosków

Katalog dostępnych rejestrów

Skorzystaj z geoportalu Urzędu Miasta Bydgoszcz

 

Informacja o projekcie.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych, do świadczenia e-usług
w Urzędzie Miasta Bydgoszcz

 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „ Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)
przyjazny e-urząd – podniesienie, jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Powered

 Nota Prawna

 Regulamin

 Dostępność

Nota Prawna

Regulamin

Dostępność

Skip to content