Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Katalog usług dostępnych w POK

Skorzystaj z oferty PZGiK

 

Informacja o projekcie.

Portal Obsługi Klienta powstał w oparciu o powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Projekt zrealizowany został w „Zakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług” dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Portal Obsługi Klienta stanowi element subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług zgodnie z wymaganiami i standardami technicznymi oraz prawnymi na poziomie krajowym i europejskim.

Problemy lub uwagi związane z działaniem serwisu prosimy zgłaszać na adres:
zgloszenia-ergo@starostwolukow.pl

Powered

Polityka prywatności

Czcionka +/-
Kontrast